Pesten is niet Cool! - Het plan

Flyer met kinderambassadeurs in de cirkel en tekst “stop pesten! En Pesten is niet cool. Daaro

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten.
Kinderambassadeurs Nieuwegein zet zich in voor vergroting van dit bewustzijn, zodat het pestgedrag van binnenuit en buitenaf wordt aangepakt. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen scholen, sportclubs en speelplekken waar kinderen worden gepest, wordt de noodzaak om pesten te bestrijden zichtbaar voor iedereen. Sterkte van deze aanpak is dat kinderen met kinderen van hun eigen leeftijd bespreken wat pesten doet met een slachtoffers. 

De kinderambassadeurs willen met de campagne zoveel mogelijk kinderen van Nieuwegein bereiken mét hun ouders, docenten, familie, buren en andere betrokkenen. De groep kinderambassadeurs is te klein om ierdereen persoonlijk te bereiken. Daarom verzinnen ze verschillende activiteiten door het hele jaar heen, zodat aan het eind van schooljaar 21/22 iederen via media, een themanummer van de kinderkrant en buitenreclame op de hoogte kan zijn van de campagne en van de mogelijkheden om in te grijpen als er in een groep gepest wordt. 

Kinderambassadeurs Nieuwegein wil het onderwerp pesten bespreekbaar maken op scholen en in de wijken en oplossingen aanreiken voor het stoppen en voorkomen van pesten. 
Er zijn in Nieuwegein ruim 5000 kinderen in de basisschoolleeftijd, doelstelling is om met de campagne minimaal 40% te bereiken.

De kinderambassadeurs hebben buitenschoolse activiteiten bedacht waarmee ze kunnen aansluiten op activiteiten van de wijknetwerken. De campagne start met promotieactiviteiten in de week van de Landelijke dag tegen pesten op 19 april. De organisatie van 50 jaar Nieuwegein is benaderd over de mogelijkheden om tijdens evenementen aandacht voor het onderwerp pesten te vragen. De feestbus “Fun-bus” zal worden gehuurd en worden ingericht als voorlichtingsruimte, waar ook discussies kunnen plaatsvinden. 

Het ligt in de bedoeling activiteiten te belonen met een anti-pesten polsbandje van de Kinderambassadeurs zoals:
• Ingekleurde kleurplaat uit het themanummer van de Kinderkrant inleveren.
• Complimentenkaart invullen en weggeven.
• Ingevulde briefkaart inleveren voor iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken (wordt door Kinderambassadeurs opgestuurd).
• Meedoen met een discussie over pesten op school of in de feestbus tijdens een evenement.

De Fun-bus met de kinderambassadeurs zal zo mogelijk bij verschillende evenementen zijn, bijvoorbeeld: kaarsjesavond Vreeswijk, intocht Sinterklaas, Zomerschool, sportdagen, Koningsspelen, wijkactiviteiten of een 
50jaarNieuwegein feest. 

Een bijdrage in de kosten hebben wij ontvangen van gemeente Nieuwegein. (Geins Geluk)