Sponsors

Hieronder een overzicht van onze sponsors.
Sponsoring soms door:
- Schenking van financiele tegemoetkoming; geldbedrag.
- Sponsoring in natura; goederen of (zakelijke) diensten.

Wil jij ons ook sponsoren? We horen/zien graag!