Privacyverklaring en disclaimer

AVG logo

Op social media laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en vergaderingen. Kinderen kunnen op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We vinden het belangrijk  toestemming van ouders te hebben voor het gebruik van foto’s en video’s van de kinderen.

We vragen daarom toestemming van ouders voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind.